Tule mukaan – luvassa kilpailukykyä, työelämän laatua, asiakastyytyväisyyttä

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry haluavat tukea yhdessä yritysten tuottavuuskehitystä. Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että tuottavuus on keskeinen kilpailukykytekijä ja sen eteen on paljon tehtävissä. Keskeisessä roolissa on hyvä yhteistyö yrityksissä.

Liitot ovat aloittaneet tuottavuusohjelman Tuottavuutta yhdessä. Tavoitteena on vahvistaa luottamuksellisia suhteita ja ottaa koko henkilöstö mukaan toiminnan kehittämiseen.

Hyvä tuottavuuskehitys on perusta suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvylle.

Hanke ei tähtää työpaikkojen vähentämiseen eikä sen tarkoituksena ole lisätä työmäärää yrityksissä. Päinvastoin. Liittojen mukaan tuottavuudesta huolehtiminen on ainoa kestävä tapa taata yritysten menestys, työpaikkojen säilyminen ja uusien syntyminen. Liittojen ohjelma on ainutlaatuinen Suomen työmarkkinoilla.

Toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä tuo lisäarvoa asiakkaille, yritykselle ja koko henkilöstölle. Tuottavuus paranee, kun yrityksessä tehdään oikeita asioita oikealla tavalla kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa. Myös henkilöstöstä huolehtiminen on tuottavuuden ydinasia. Kun työkulttuuri on hyvä ja yhteistyö pelaa, syntyy edellytykset onnistuneelle innovaatiotoiminnalle.

Tällä sivustolla on tietoa siitä, millaisia menetelmiä, valmennuksia, kursseja ja asiantuntija-apua ohjelma tarjoaa. Toivottavasti mahdollisimman moni yritys lähtee mukaan ohjelmaan ja tuottavuuden systemaattiseen parantamiseen. Se kannattaa. Tuottavuus paranee yhdessä!

Kysy lisää ohjelman projektipäälliköiltä. Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella.

 

Minna Helle, työmarkkinajohtaja, Teknologiateollisuus ry
Riku Aalto, puheenjohtaja, Teollisuusliitto ry