Konkreettiset kehittämishankkeet alkavat yrityksissä

Tuottavuutta yhdessä -hanke on päässyt hyvään vauhtiin mukaan lähteneissä yrityksissä. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteiseen kehittämishankkeeseen osallistuu tässä vaiheessa noin 20 yritystä ja 30 toimipaikkaa.

– Hanke alkaa jokaisessa yrityksessä yhteistoiminnan tasomittauksella. Noin puolet mittauksista on nyt tehty ja tulokset analysoitu. Muutamissa yrityksissä on jo aloitettu myös varsinaiset kehittämistoimet, kertovat hankkeen projektipäälliköt Tapio Toivonen Teknologiateollisuudesta ja Mirjami Suikki Teollisuusliitosta.

Tasomittauksen tulokset kertovat, että yritysten tarpeet vaihtelevat paljonkin. Kaksi asiaa nousee kuitenkin erityisesti esiin. Yrityksissä halutaan kehittää sisäistä viestintää ja tiedonkulkua eri henkilöstöryhmien sekä niiden ja johdon välillä. Palkitseminen nousee kyselyssä yhdeksi merkittäväksi kehittämiskohteeksi.

Yritykset räätälöivät kehittämistoimet omien tarpeidensa mukaan. Liittojen hanke tarjoaa tukea Leanin eri osa-alueisiin sekä yhteistoiminnan ja paikallisen sopimisen kehittämiseen. Tarjolla on iso joukko erilaisia koulutuksia ja valmennuksia.

– Lean-projektit ovat jo alkaneet muutamissa yrityksissä, ja kaikissa mukaan lähteneissä yrityksissä päästään konkreettisiin toimiin alkuvuodesta. Odotukset ovat korkealla ja yritykset ovat tyytyväisiä siihen, että niillä on käytössään myös ulkopuolista tukea ja apua, projektipäälliköt kertovat.

– Onnistumisen kannalta on avainasia, että osapuolet työpaikalla ymmärtävät tuottavuuden kehittämisen ja työhyvinvoinnin tärkeyden muuttuvassa työelämässä. Tähän hankkeen valmennusmoduulit tähtäävät, Toivonen ja Suikki painottavat.