Tarjolla tuhti tietopaketti paikallisesta sopimisesta

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ovat valmistelleet yrityksille tuhdin tietopaketin paikallisesta sopimisesta ja yhteistoiminnasta. Mitä paikallisella sopimisella ja yhteistoiminnalla tarkoitetaan, mitkä ovat tavoitteet ja eri toimijoiden roolit yrityksessä? Miten homma onnistuu? Muun muassa näihin kysymyksiin saa vastauksia, kun yritys osallistuu Tuottavuutta yhdessä -hankkeen koulutukseen.

Liittojen asiantuntijat tarjoavat yrityksille koulutusta sekä yrityskohtaista, räätälöityä apua. Yritykset joutuvat myös itse hommiin, sillä valmennuksen ohessa yritykset työstävät ja jalostavat omia paikallisen sopimisen prosessejaan.

Ensimmäisen valmennuksen (yrityskäynti 1, moduuli 4.0) aikana keskitytään yhteistoiminnan ja paikallisen sopimisen organisointiin (henkilöiden roolit, tavoitteet, toimenpiteet, seuranta) sekä siihen, mitä paikallinen sopiminen on teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalalla. Yritykset saavat myös kotiläksyjä.

Yritykset laativat kotiläksynä seuraavaa valmennuskertaa varten kuvauksen omasta YT-PASO-toiminnastaan. Lisäksi yritys kokoaa tiedot omista paikallisista sopimuksistaan ja valmistautuu seuraavalla kerralla esittelemään kokemuksiaan ja vaikeiksi kokemiaan asioita sekä kertomaan paikallisen sopimisen hyödyistä. Työnantaja ja pääluottamusmies täyttävät lomakkeen neuvottelujärjestelmän toimivuudesta.

Hyvin toimiva neuvottelujärjestelmä

Seuraavassa valmennussessiossa (yrityskäynti 2, moduuli 4.1) käydään läpi yrityksen kotiläksyt sekä keskitytään toimivan neuvottelujärjestelmän luomiseen. Tavoitteena on löytää keinot, miten rakennetaan kaikki osallistava ja yhteisiä tavoitteita edistävä kanssakäymisen malli. Keskustelussa ruoditaan asioita, joihin yhteistyö voi kompastua.

Tässä vaiheessa yritys saa jälleen uuden kotiläksyn. Yrityksen johto ja henkilöstön edustaja valmistelevat kolmatta valmennusta varten toimintasuunnitelman neuvottelujärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelmaan yksilöidään myös kehittämishankkeen aikataulut ja vastuut.

Valmennuksen viimeisessä osassa (yrityskäynti 3, moduuli 4.2) arvioidaan kehittämisprojektia sekä keskitytään neuvottelutaitojen ja sopimustekniikan hiomiseen. Jotta yhteistyö onnistuu, yrityksessä tarvitaan hyvät neuvottelusuhteet ja osapuolien välistä luottamusta. Lisäksi tarvitaan osaamista siitä, mistä yrityksessä kannattaa sopia ja mistä ei.