Mitä hanke tarjoaa?

Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuoda Lean-filosofian mukainen toiminta entistä vahvemmin yritysten arkeen. Kun yhteistoiminta paranee, syntyy samalla suotuisat edellytykset paikalliselle sopimiselle yrityksen ja henkilöstön parhaaksi.

Ohjelma koostuu kahdesta osa-alueesta: yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen sekä Lean-filosofian mukainen johtaminen. Yritys voi valita tästä seitsemän moduulin kokonaisuudesta omaan toimintaansa sopivat valmennukset. Tästä linkistä näet ohjelmakokonaisuuden tiivistetysti.

Ohjelma tarjoaa virikkeitä, valmennusta ja konsultointiapua, jotta toimintatapoja kehitettään yrityksissä yhteisvoimin, asiakkaille lisäarvoa synnyttäen. Ohjelman työkaluilla tuetaan aktiivisesti yritysten tuottavuuskasvua niiden omista lähtökohdista. Samat periaatteet liittyvät myös toimivaan paikalliseen sopimiseen.

Ohjelma aloitetaan kaikissa mukaan lähtevissä yrityksissä Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n kehittämällä yhteistoiminnan tasomittauksella.

Tuottavuusohjelman erityisluonnetta ja ainutlaatuisuutta kuvastavat seuraavat asiat:

  • Liittojen ja yhteistyökumppanien tuki ja osaaminen
  • Vaihtoehtoiset moduulit yritysten omiin tarpeisiin
  • Koordinoidut kehitysprojektit − teoriasta käytäntöön
  • Systemaattinen seuranta, dokumentointi ja raportointi
  • Kattavat verkostot
  • Ohjelman yhteiset teemapäivät
  • Liittojen osittain kustantama konsultointi, koulutus ja projektiapu

Ohjelman resursseina toimivat molempien liittojen asiantuntijat, Työterveyslaitoksen organisaatiopsykologi, hankkeeseen kiinnitetty Lean-osaaja sekä kattava konsulttiverkosto.

Mitä ohjelmassa mukanaolo edellyttää?

Onnistuminen toiminnan kehittämisessä edellyttää koko organisaation halua ja valmiutta osallistua muutoksen tekemiseen.

Tuottavuusohjelma esittelee ensisijaisesti mahdollisuuksia, joiden tuomat hyödyt syntyvät vasta, jos työyhteisössä ryhdytään toimeen ja otetaan mahdollisuudet käyttöön.

Ohjelmaan osallistuva yritys joutuu luonnollisesti satsaamaan kehittämishankkeisiin aikaa ja rahaakin. Liittojen asiantuntijoiden valmennukset ovat ilmaisia, samoin kolme Lean-konsulttipäivää.